ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว
เลขที่ 55  หมู่ที่ 2  ตำบลท่างิ้ว   อำเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง   รหัสไปรษณีย์   92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4930 โทรสาร : 0-7528-4893
 Website :  www.thangiewcity.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/thangiew
 Fanpage : สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว
E-mail  :  thangiewcity2563@gmail.com