ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว

เมื่อวันที่ (5 พ.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว (ครั้งแรก) โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย และอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังและรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด -19 อย่างเคร่งครัด