ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 (24 ก.พ. 2560)

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 (24 ก.พ. 2560)

เอกสารแนบ 1. ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว-ก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1

2. ปปช.ราคากลาง

3. ปร.5

4. ปร.6