ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของทต.ท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565