ประชาสัมพันธ์ เรื่องซ่อมแซมท่อประปา


ประชาสัมพันธ์​ เทศบาลตำบล​ท่างิ้วขอแจ้ง เรื่องซ่อมแซม​ท่อประปา สายท่อหลัก ณ ขณะนี้ ท่อน้ำหลักที่จ่ายน้ำภายในตำบลท่างิ้ว เกิดชำรุด แตก จึงขอแจ้งผู้ใช้น้ำให้ทราบ ในการดำเนินการซ่อมแซมใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะรีบจ่ายน้ำทันที และขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย