เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565
ติดต่อสอบถาม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
086-9539827 (ครูหยก)
082-5419259 (ครูม้อย)
089-2902434 (ครูต้อย)