โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ท่างิ้วคัพ” ครั้งที่ 23

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00น. ได้รับเกียรติจาก นายโชคดี คีรีกิ้น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดพิธีโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ท่างิ้วคัพ” ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 18-29 เมษายน 2566 โดยมีนายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว กล่าวรายงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพพติด ท่างิ้วคัพ ครั้งที่ 23 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ข้าราชการและพนักกงานเทศบาลตำบลท่างิ้วณ สนามโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.)อุปถัมภ์)