ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว(อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว)

ประกาศราคากลาง-คก.รื้อถอน.pdf