ลงพื้นที่สำรวจหลอดไฟส่องทางบริเวณ ม.4

วันนี้เวลา 09.30น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ลงพื้นที่สำรวจหลอดไฟส่องทางบริเวณ ม.4 สายปากห้วย พบหลอดไฟที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ จึงทำการเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อให้การใช้งานได้ตามปกติ รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในเวลาตอนกลางคืน#ทั้งนี้หากพบเห็นไฟฟ้าดับบริเวณในพื้นที่เขตตำบลท่างิ้วขอให้ประชาชนแจ้งเข้ามาทางสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้วหรือสายด่วยนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วและทางสมาชิกสภาเทศบาล#