ช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจน

วันนี้เวลา 10.30 น.นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยียมบ้านเพื่อของบช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจน และลงพื้นที่ครัวเรือนที่ได้รับสนับสนุนจาก พม.จังหวัดตรัง (ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย) ทั้งนี้ พม.จ.ตรังเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีความมั่นคงและให้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว ต้องขอขอบคุณทาง พม.จ.ตรัง ที่เลงเห็นปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง รวมถึงการขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต