ลงซ่อมแซม ท่อน้ำที่ชำรุด บริเวณ ม.1 , ม.2

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำปา ลงซ่อมแซม ท่อน้ำที่ชำรุด บริเวณ ม.1 , ม.2 ต.ท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง