ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายท่างิ้ว – ในเตา ช่วง กม.3+100 – กม.3+500 หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศราคากลางติดตั้งไฟฟ้าฯ-ม.1.pdf