รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนายกิตติเดช วรรณบวร ประธานสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดตรัง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว