ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว พร้อมคณะ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชนชาวตำบลท่างิ้ว ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ วัดเขาปูน ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง