ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566″

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00น. ได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ แซ่สอนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว เปิด “ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566” ณ บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลท่างิ้ว ร่วมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกอาสารักษาดินแดน อาสาสมัครทางหลวงชนบท อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำรวจ ทหาร เพื่อกำกับดูแล ในการอำนวยการจราจรและแก้ไขสถานการณ์อุบัติเหตุ ในช่วง 7 วันควบคุมเข้มข้น ช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566