ขุดลอกสระน้ำนาโพธิ์

นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว ต้องขอขอบคุณทาง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และนายสรร ใจตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด เขต 4ที่อนุเคราะห์เครื่องจักร พร้อมรถแบคโฮ รถบรรทุก ในการขุดลอกสระน้ำนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในครั้งนี้ด้วย