ปลาส้ม (ปลานิล) จากกลุ่มสัมมาชีพ ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง


ปลาส้ม (ปลานิล) กระปุกละ 35 บาท 3 กระปุก 100 บาท สนใจสั่งได้ จากกลุ่มสัมมาชีพ ม.1 ต.ท่างิ้ว