สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส-1.pdf

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส-2.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนตุลาคม-2564-Copy-1.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤศจิกายน.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ธันวาคม2564.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มกราคม-2565.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนกพ-2565.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมีนาคม.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566