ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566