รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สื่อประชาสัมพันธ์ ร่วม รณรงค์สถานศึกษาขับขี่ปลอดภัย ห่วยใครให้ใส่หมวก “ทุกชีวิตจะปลอดภัย ผู้ขับผู้ซ้อนร่วมใจ มีวินัย ใส่หมวกกันน็อค” ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง