สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่างิ้วและประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารแห้ง ณ วัดเขาปูน

สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่างิ้วและประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารแห้ง ณ วัดเขาปูน