มอบป้ายซ่อมบ้านและถุงยังชีพ​ให้แก่ผู้สูงอายุ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย​์จังหวัดตรัง​ ร่วมกับนายกเทศมนตรี​ตำบลท่างิ้ว​ รองนายกเทศมนตรี​ตำบลท่างิ้ว​ มอบป้ายซ่อมบ้านและถุงยังชีพ​ให้แก่ผู้สูงอายุ​ (ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564