26 มิถุนายน 2564 “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

26 มิถุนายน 2564″วันต่อต้านยาเสพติดโลก”เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 #ยาเสพติด#ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ