ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนกลุ่มแม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารชุมชน และร้านเสริมความงาม ใน จ.ตรัง ทั้ง10อำเภอ

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนกลุ่มแม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารชุมชน และร้านเสริมความงาม ใน จ.ตรัง ทั้ง10อำเภอ ที่ประสงค์จะรับวัคซีน’ชิโนฟาม”ในส่วนของ อบจ.ตรัง ที่บริการประชาชนฟรีสามารถติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านในวันจันทร์ที่21 มิถุนายน 2564ตามรายละเอียดด้านล่างนะครับ