กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว ก่อนเปิดภาคเรียน

กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว ก่อนเปิดภาคเรียน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลท่างิ้ว ข้าราชการพนักงานจ้าง ร่วมกันพัฒนาตกแต่งตัดกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่อาคารศพด.ร่วมถึงทางเข้า เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดี