กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตำบลท่างิ้ว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 และขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://forqueen.moi.go.th/page/save.php