ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชาวตำบลท่างิ้ว ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด พิซิตโรคระบาด

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชาวตำบลท่างิ้ว ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด พิซิตโรคระบาด วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00น. เทศบาลตำบลท่างิ้ว นำทีมโดยนายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รพสต.ท่างิ้ว อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 1 พ.ค.64 ถึง 7 มิ.ย.64 ประชาชนทั่วไป อายุ 18-59ปี ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค 64 เป็นต้นไป