พนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว ร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบสำนักงาน

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว นำทีมโดยนายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วย สมาชิกสภา ข้าราขการ พนักงาน ร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบสำนักงานเทศบาล โดยตกแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาให้บริเวณพื้นที่มีความสะอาดเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น