ประชุมการติดตามการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ประชุม การติดตามการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลท่างิ้วร่วมกับ รพสต.ท่างิ้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมการป้องกันและการเฝ้าระวัง เวลา 9.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่างิ้ว