📢📢ประชาสัมพันธ์​การจ่ายเบี้ยยังชีพ​ประจำเดือน​พฤษภาคม​2564​ ด้วยสถานการณ์​แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา​ 2019​ เทศบาลตำบลท่างิ้วมีความจำเป็นต้องงดการจ่ายเบี้ยยังชีพด้วยวิธีรับเงินสด​ และทำการจ่ายด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีเท่านั้นครับ