ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา พร้อมไฟส่องสว่างและจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาฯ-ม.4.pdf