ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลท่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf