จ้างตกแต่งสถานที่การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่่านประกาศ