จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 ? 0810 ตรัง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่่านประกาศ