ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ัชการที่ 9


วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ขอเชิญชวนประชาชน ชาวตำบลท่างิ้ว ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ัชการที่ 9 พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนธันวาคม 2565