จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 รวมถึงสอดรับกับแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ธ.ค.2563 เทศบาลตำบลท่างิ้วจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 รวมถึงสอดรับกับแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 โดยความร่วมมือของ อปพร.ตำบลท่างิ้ว รพสต.ท่างิ้ว อสม. หัวหน้าศูนย์ตำรวจชุมชนท่างิ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ครอบคลุมด้านคน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดรับกับแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท และพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทุกๆ รูปแบบ ควบคู่ดูแลความปลอดภัยการสัญจรทุกเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางสุขใจแบบชีวิตวิถีใหม่