ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศ.pdf

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศ.pdf