กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทต.ท่างิ้วร่วมกับ รพ.สต.ท่างิ้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและจิตรอาสาตำบลท่างิ้ว โดยมีนายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธาน กิจกรรมเริ่มเวลาตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป