จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๗๒๙๒ ตรัง เทศบาลตำบลท่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่่านประกาศ