มอบของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดตรังปี65


วันที่(23 พ.ย. 65) เวลา 09.30น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วย กำนันกฤษณ์ฐฤทธิ์ รอดคืน กำนันตำบลท่างิ้ว ร่วมกับอำเภอห้วยยอด เข้าส่งมอบของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดตรัง เพื่อนำไปเป็นของรางวัลงานกาชาดจังหวัดตรังปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยยอด