ทำความสะอาดหอถัง

นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว มอบหมายให้ สมาชิกสภา ผอ.กองช่อง และพนักงานประปา ทำความสะอาดหอถัง วันที่ 16 พ.ย. 65 หากดำเนินการเสร็จแล้วจะดำเนินการเปิดเครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำให้ทันที่ ขออภัยในความไม่สดวก