โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของ ทต.คลองแงะ

โครงการพัฒนา่ศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองแงะ มาดูงานสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดตรัง และกระบี่