กิจกรรมวันฉัตรมงคล

กิจกรรมวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลท่างิ้ว ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบสระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง