ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบเทศบาลตำบลท่างิ้ว

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ เทศบาลตำบลท่างิ้ว จากแพลอยอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรังhttp://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/บก.01.pdfhttp://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/ประกาศราคา-งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ.pdf