ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง รับโอน (ย้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง