ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างลานกีฬา พร้อมไฟส่องสว่างและจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศยกเลิกประกวดราคาลานกีฬา-พร้อมไฟส่องสว่างฯ-ม.4-ทต.ท่างิ้ว.pdf