เทศบาลตำบลท่างิ้ว มอบถังขยะคัดแยกแห่งละ 3 ใบ ให้กับ หมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน โรงเรียน วัด ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลท่างิ้ว