ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/ประกาศไตรมาส-3.pdf