ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ เทศบาลตำบลท่างิ้ว

ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้วหรือพื้นที่ใกล้เคียง สามารถมารับของในการอุปโภคได้ บริวณศาลาริมน้ำ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะหยิบยื่นอาหารแห้งใส่ในตู้ปันสุขก็สามารถนำมาแบ่งปันได้ทุกเวลา