ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา พร้อมไฟส่องสว่างและจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศประกวดราคา-คก.ก่อสร้างลานกีฬาฯ.pdf